Домашнє насильство

Нормативно-правові акти з питання запобігання та протидії домашньому насильству

- Конвенція про права дитини

- Закон України «Про охорону дитинства»

- Закон України «Про освіту»

- Закон України від 20 червня 2022 року "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами";

- Закон України від 04 січня 2018 року (із змінами) "Про запобігання та протидію домашньому насильству";

- Постанова КМУ від 22 серпня 2018 року № 655 (із змінами)"Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі";

- Постанова КМУ від 22 серпня 2018 року № 658 (із змінами)"Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі";

- Указ Президента України 21 вересня 2020 року № 398/2020"Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства";

- Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

- Наказ МОН України від 28.12.2019 року №1646 “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування0 та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

- Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

- Лист МОН України 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти, педагогічних працівників щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

- Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 “Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини”

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 728-р (із змінами) "Про схвалення Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року";

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 361-р від 21 квітня 2021 р. № 361-р"Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства";

- Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01 серпня 2018 року № 654"Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника";

- Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України від 13 березня 2011 року № 369/180"Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства".

Поділитися: